เกี่ยวกับโรงเรียน แหล่งเรียนรู้ ความภาคภูมิใจ ปฏิทินกิจกรรม รวมภาพกิจกรรม ติดต่อ/สอบถาม
             
          hit counter html  
  ข่าวประชาสัมพันธ์   กิจกรรมน่าสนใจ    
    20 สิงหาคม 2562 ท่านผู้อำนวยการนิทัศน์ รักไทย ได้มอบรางวัลและเกียรติบัตรนักเรียนที่ได้เข้ารับการแข่งขัน  
  งานบริหาร 4 ฝ่าย เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และทำการพัฒนาตนเองในครั้งต่อ ๆไป  
  - งานวิชาการ    
  - งานบุคลากร
 
  - งานบริหารทั่วไป  
  - งานงบประมาณ  
    นายนิทัศน์ รักไทย
  พันธกิจ   ผู้อำนวยการสถานศึกษา
  เอกลักษณ์   โรงเรียนบ้านบางกะปิ
  อัตลักษณ์    
  วิสัยทัศน์
รางวัลเด็กดีเด่น ระดับสำนักงานเขตบางกะปิ
   
  ตราโรงเรียน
   
  สีประจำโรงเรียน    
  ปรัชญาการจัดการศึกษา    
     
  บุคลากร    
  - ผู้บริหาร    
  - ครูสายชั้นอนุบาล    
  - ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
รางวัลร่มพยุงไข่
   
  - ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
   
  - ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓    
  - ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔    
  - ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕    
  - ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖    
  - ครูการศึกษาพิเศษ    
  - ครูพี่เลี้ยง    
  - ธรุการ/การเงิน
รางวัล the kids motor girl 2019
   
  - พนักงานสถานที่
   
  - นักเรียน    
     
  แหล่งเรียนรู้    
  ผลงานวิชาการ    
  หลักสูตรสถานศึกษา    
  กลุ่มสาระการเรียนรู้    
  - ภาษาไทย
   
  - คณิตศาสตร์        
  - วิทยาศาสตร์        
  - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม        
  - สุขศึกษา และพลศึกษา          
  - ศิลปะ        
  - การงานอาชีพและเทคโนโลยี            
  - ภาษาต่างประเทศ            
  - กลุ่มกิจกรรม     ย้อนกลับ หน้าถัดไป    
             
  เผยแพร่ผลงาน