ผลการสอบ NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนบ้านบางกะปิได้คะแนนเฉลี่ย สูงกว่าสังกัดทุกด้าน(ด้านคณิตศาสตร์ เต็ม 100 % 2 คน)