เกี่ยวกับโรงเรียน แหล่งเรียนรู้ ความภาคภูมิใจ ปฏิทินกิจกรรม รวมภาพกิจกรรม ติดต่อ/สอบถาม
             
          hit counter html  
  ข่าวประชาสัมพันธ์   กิจกรรมน่าสนใจ    
  งานบริหาร 4 ฝ่าย
 
  - งานวิชาการ  
  - งานบุคลากร  
  - งานบริหารทั่วไป  
  - งานงบประมาณ  
    นายนิทัศน์ รักไทย
  พันธกิจ   ผู้อำนวยการสถานศึกษา
  เอกลักษณ์         โรงเรียนบ้านบางกะปิ
  อัตลักษณ์
คีตะมวยไทย
สวดมนต์ยาวทุกวันจันทร์
   
  วิสัยทัศน์            
  ตราโรงเรียน
   
  สีประจำโรงเรียน    
  ปรัชญาการจัดการศึกษา    
     
  บุคลากร    
  - ผู้บริหาร    
  - ครูสายชั้นอนุบาล    
  - ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑            
  - ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
แสดงความยินดีกับครู
แสดงความยินดีกับรองนพรัตน์
   
  - ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓            
  - ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
   
  - ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕    
  - ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖    
  - ครูพี่เลี้ยง    
  - ธรุการ/การเงิน    
  - พนักงานสถานที่    
  - นักเรียน    
             
  แหล่งเรียนรู้
มอบเกียรติบัตรนักเรียนเก่ง
ประชุมผู้ปกครอง
   
  ผลงานวิชาการ            
  หลักสูตรสถานศึกษา
   
  กลุ่มสาระการเรียนรู้    
  - ภาษาไทย    
  - คณิตศาสตร์    
  - วิทยาศาสตร์    
  - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    
  - สุขศึกษา และพลศึกษา    
  - ศิลปะ        
  - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ผู้อำนวยการเขตตรวจเยี่ยม
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
   
  - ภาษาต่างประเทศ            
  - กลุ่มกิจกรรม            
             
  เผยแพร่ผลงาน